Privacy Policy

Informacje ogólne

Witamy na naszej stronie Polityka prywatności! Korzystając z usług naszego sklepu, powierzasz nam swoje dane. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy. Gdy udostępniasz nam informacje, możemy jeszcze bardziej ulepszyć nasze usługi. Na przykład możemy wyświetlać trafniejsze wyniki wyszukiwania i reklamy, pomagać w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi lub ułatwiać i przyspieszać udostępnianie innym. Chcemy, abyś podczas korzystania z naszych usług miał jasność, w jaki sposób wykorzystujemy informacje i w jaki sposób możesz chronić swoją prywatność. To jest ważne; mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jej uważne przeczytanie. Pamiętaj, że możesz znaleźć elementy sterujące do zarządzania informacjami oraz ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe.

Prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Nasi klienci mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, ich poprawiania, usuwania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, kierując pisemny wniosek w dowolnym momencie. Spółka dokłada wszelkich starań, aby wprowadzić odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych oraz uniemożliwić ich zmianę, uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp do nich przez nieupoważnione osoby trzecie. Spółka nie kontroluje jednak każdego ryzyka związanego z korzystaniem z sieci Internet, dlatego ostrzega użytkowników Serwisu przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem i korzystaniem z sieci Internet. Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub innych źródeł internetowych. Ponieważ Firma nie może kontrolować tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych, Firma nie może ponosić odpowiedzialności za udostępnianie lub wyświetlanie tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych oraz nie może ponosić odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub z tych witryn internetowych lub źródeł zewnętrznych.

Zarządzanie danymi osobowymi

W przypadku wielu naszych usług możesz przeglądać lub edytować swoje dane osobowe online. Możesz również dokonywać wyborów dotyczących naszego gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych. Sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je kontrolować, zależy od usług, z których korzystasz. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać komunikaty promocyjne z naszego sklepu przez e-mail, SMS, pocztę fizyczną i telefon. Jeśli otrzymujesz od nas promocyjne wiadomości e-mail lub SMS i chcesz zrezygnować, możesz to zrobić, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości. Możesz również dokonywać wyborów dotyczących otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych i poczty, odwiedzając i logując się do Menedżera ds. komunikacji promocyjnej firmy, który umożliwia aktualizowanie informacji kontaktowych, zarządzanie preferencjami dotyczącymi kontaktu, rezygnację z subskrypcji e-mail i wybór, czy chcesz udostępniać swoje dane kontaktowe naszym partnerom. Te wybory nie dotyczą obowiązkowej komunikacji usługowej, która jest częścią niektórych usług sklepu.

Informacje, które zbieramy

Nasz sklep zbiera dane, aby skutecznie działać i zapewniać najlepsze doświadczenia z naszymi usługami. Niektóre z tych danych podajesz bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta osobistego. Część z nich uzyskujemy, rejestrując sposób, w jaki wchodzisz w interakcję z naszymi usługami, na przykład korzystając z technologii takich jak pliki cookie i otrzymując raporty o błędach lub dane o użytkowaniu z oprogramowania uruchomionego na Twoim urządzeniu. Pozyskujemy również dane od stron trzecich (w tym innych firm). Na przykład uzupełniamy gromadzone przez nas dane, kupując dane demograficzne od innych firm. Korzystamy również z usług innych firm, które pomagają nam określić lokalizację na podstawie Twojego adresu IP w celu dostosowania niektórych usług do Twojej lokalizacji. Gromadzone przez nas dane zależą od usług i funkcji, z których korzystasz.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Nasz sklep wykorzystuje gromadzone przez nas dane do trzech podstawowych celów: prowadzenia naszej działalności i świadczenia (w tym ulepszania i personalizacji) oferowanych przez nas usług, wysyłania komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych, oraz wyświetlania reklam. Realizując te cele, łączymy dane, które zbieramy za pośrednictwem różnych usług sklepu, z których korzystasz, aby zapewnić bardziej płynne, spójne i spersonalizowane wrażenia. Jednak w celu zwiększenia prywatności wbudowaliśmy zabezpieczenia technologiczne i proceduralne mające na celu zapobieganie niektórym kombinacjom danych. Na przykład przechowujemy dane, które zbieramy od Ciebie, gdy jesteś nieuwierzytelniony (nie jesteś zalogowany) oddzielnie od wszelkich informacji o koncie, które bezpośrednio Cię identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub w razie potrzeby, aby zrealizować jakąkolwiek transakcję lub świadczyć dowolną usługę, o którą prosiłeś lub autoryzowałeś. Na przykład udostępniamy Twoje treści stronom trzecim, gdy nam to powiesz. Gdy podasz dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, udostępnimy dane dotyczące płatności bankom i innym podmiotom, które przetwarzają transakcje płatnicze lub świadczą inne usługi finansowe, a także w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego. Udostępniamy również dane osobowe sprzedawcom lub agentom działającym w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu. Na przykład firmy, które wynajęliśmy do świadczenia obsługi klienta lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług, mogą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu świadczenia tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu.